Werkwijze

`s Morgens kunt u het proces van melk tot kaas vanuit de boerderijwinkel zien. Vanuit de winkel ziet u diverse ruimtes, zoals de kaasmakerij, de pekelruimte en de kaasopslag.

 Afmeten stremsel  Toevoegen stremsel  Inhangen mes- roerwerk
 Snijden van de wrongel  Aftappen wei  Aftappen wei
 Toevoegen water 72°C (uitwassen lactose)  Uithalen wrongel, in vaten brengen  Uithalen wrongel, in vaten brengen
 Babykaasje 1kg  Uithalen wrongel, in vaten brengen  Kaas 12kg
 Persen kaas  Aanbrengen Rijksmerk  Keren kaas (rechten)
 Reinigen en desinfecteren  Pekelen kaas  Rijpen kaas in opslag